1

2

3

4

ADHD Snelmenu

ADHD & Verslaving

Mensen met ADHD lopen een groter risico op verslaving aan nicotine, drugs, alcohol en andere middelen dan mensen zonder ADHD. ADHD en verslaving is dan ook een vaak voorkomende combinatie. Dat hebben verschillende wetenschappelijke onderzoeken uitgewezen. Verslaving komt dan ook maar liefst 2-4 keer zo vaak voor in de groep ADHD-ers dan in de rest van de bevolking.

ADHD verslaving

Oorzaken ADHD en verslaving

Dat er een verband zit tussen ADHD en verslaving, dát hebben de vele onderzoeken weliswaar aangetoond. Maar hoe dat dan precies werkt, dát is nog steeds niet helemaal duidelijk. Vermoedelijk gaat het om een combinatie van factoren:

Mensen met ADHD zijn vaak impulsief. Het gevolg is dat er mogelijk niet altijd goed nagedacht wordt over de gevolgen van het innemen van verslavende middelen waarna er vervolgens grenzen overschreden worden. Dit wordt vaak nog versterkt omdat veel mensen met ADHD een ‘stopfunctie’ missen, die hen helpt om op tijd op te houden met het gebruik van verslavende middelen.

ADHD gaat vaak gelijk op met druk gedrag, onrustgevoelens en een hoofd vol plannen en ideeën. Middelen zoals alcohol en drugs worden daarom soms gebruikt als vluchtmiddel om (tijdelijk) rust en ontspanning te geven. Mensen met ADHD merken dat ze er even rustiger, beheerster en geconcentreerder door worden en gebruiken de verslavende middelen als het ware op die manier als een vorm van ‘zelfmedicatie’.

Er heerst een zeker taboe op het gebruik van ADHD medicatie. Dat is regelmatig onderwerp van gesprek in de media. Het taboe weerhoudt sommige mensen ervan om zelf via een arts met medicatie aan de slag te gaan. Terecht of niet terecht: dat wordt hier buiten beschouwing gelaten; dat is van meer factoren afhankelijk. Als er geen ADHD-medicatie gebruikt wordt, dan ervaren sommige mensen het als ‘lastig’ om met sociaal emotionele problemen om te gaan. Alcohol en drugs kunnen zich in dat geval ontwikkelen van een experimenteel alternatief voor medicatie tot een verslavende vluchtweg.

Mensen met ADHD zoeken steeds naar nieuws kicks. Er zijn mensen die van verslavende middelen zo’n kick krijgen, waardoor ze zich lekker voelen en steeds maar meer gebruiken om die kick vast te houden.

Verslavende middelen als nicotine, drugs en alcohol hebben invloed op de werking van dopamine. Dat is een stof in de hersenen die een ‘geluksgevoel’ oplevert. Aangenomen wordt dat bij ADHD dopamine sneller uitgewerkt is, waardoor het geluksgevoel eerder weg is. Hierdoor is er eerder behoefte aan nieuwe prikkels in de vorm van meer nicotine, drugs, alcohol of andere stimulerende middelen.

Het “International Collaboration on ADHD and Substance Abuse” (ICASA) is een internationaal netwerk van wetenschappers uit 12 landen dat vanuit Nederland is opgezet. Binnen ICASA wordt meer onderzoek gedaan naar de vraag hoe het komt dat ADHD-ers vaak zo verslavingsgevoelig zijn. Wil je op de hoogte blijven van de stand van zaken op dit gebied, raadpleeg dan de website van ICASA.

Wil je meer weten over ADHD en alcohol, ADHD en blowen en andere vormen van ADHD en verslaving in relatie tot ADHD etc. neem dan eens een kijkje op de website of zoek contact met anderen die hier ook mee te kampen hebben via de eigen community van ADHDpositief.

BLOGS OVER VERSLAVING

DISCUSSIE

ADHD & VERSLAVING

Log hier in met je gegevens

Forgot your details?